Bàn bóng bàn Gofes Aladin T15

4.600.000

Bàn bóng bàn Gofes Aladin T15

4.600.000