Bàn bóng bàn Unrex Eleganz

13.200.000

Độ dày mặt bàn: 22 ly.

– Kích thước lắp đặt: 2740 x 1525 x 760 mm.

– Kích thước đóng thùng: 1650 x 1460 x 200 mm.

Bàn bóng bàn Unrex Eleganz

13.200.000