Bàn bóng bàn Unrex Luxus

17.500.000

– Độ dày mặt bàn: 25 ly.

– Kích thước lắp đặt: 2740 x 1525 x 760 mm.

– Kích thước đóng thùng: 1650 x 1460 x 220 mm.

Bàn bóng bàn Unrex Luxus

17.500.000