Bóng bàn DHS D40+

110.000

– 1 Hộp 10 quả đạt tiêu chuẩn mới nhất của ITTF ban hành

– Bóng DHS hay còn gọi là bóng Song Hỷ 3 là loại bóng được sử dụng phổ biến nhất ở Việt Nam

– Bóng có độ nảy chuẩn và tròn đều

Bóng bàn DHS D40+

110.000