CHÍNH SÁCH PHÍ SINH HOẠT CỦA HỘI VIÊN

MỨC HỘI PHÍ SINH HOẠT TẠI CLB

  1. BỘ MÔN CẦU LÔNG

Chơi theo giờ:

  • Từ 5h00 đến 16h00: 60.000đ/1 giờ
  • Từ 16h00 đến 22h00: 70.000đ/1 giờ
  • Lưu ý: Riêng thứ 7, Chủ nhật: 70.000đ/1 giờ

Hội viên tháng:

– Buổi sáng: 2.000.000đ/1 tháng – Cả tuần

– Buổi chiều: 1.200.000đ/1 tháng – Tuần 3 buổi –  2.400.000đ/1 tháng – Cả tuần

  1. BỘ MÔN BÓNG BÀN

Chơi theo buổi:

– 30.000đ/1 buổi chơi

– 20.000đ/1 buổi chơi – Giá áp dụng cho học sinh, sinh viên

Hội viên tháng:

– Hội viên: 300.000đ/1 tháng

– Học sinh, sinh viên: 250.000đ/ 1 tháng

Đối với các lớp có huấn luyện viên

– Học viên đăng kí tháng như hội viên (Kèm không quá 5 học viên/1 bàn)

+ Người lớn: 300.000đ

+ Học sinh, sinh viên: 250.000đ

– Lớp đại trà:

+ Lớp trẻ em: 15.000đ/1 học viên

+ Lớp người lớn: 20.000đ/1 học viên