Cốt vợt bóng bàn Tibhar Shang Kun Hybrid ZC

4.600.000