Cốt vợt Leoviz Liberty

960.000 750.000

Đặc điểm thông số:

  • Tốc độ: 95
  • Kiểm soát: 95
  • Cấu trúc: 7 lớp gỗ, lớp ngoài Limba.
  • Độ dày: 6.8mm
  • Trọng lượng trung bình: 93g
Cốt vợt Leoviz Liberty

960.000 750.000