Mặt Gai Kasfu

(1 đánh giá của khách hàng)

690.000

Gai Kasfu là gai thủ. Rất độc và dị. Trên đầu gai là đầu tròn. Gai ngang rất dị. Gai có độ trợt rất cao nên làm khó đối thủ rất nhiều. Được nhiều người nói là gai rất độc.