Mặt vợt bóng bàn Loki Rxton

250.000

Độ cứng: Cứng Trung Bình

Độ dày: 2.1mm

Tốc độ 11

Điều khiển: 10

Độ xoáy (Spin): 10