Mặt vợt Butterfly Tenergy 05 FX

1.500.000

Thông số

Chuẩn Japan : – Tốc độ: 13 Độ xoáy: 11.5 Độ cứng : 32 Độ dày : 2.1

Chuẩn Euro : Speed: 87 Spin: 94 Control: 72 Hardness: 32 Sponge Thickness: 2.1

Mặt vợt Butterfly Tenergy 05 FX

1.500.000