Mặt vợt Super Block Extreme

(1 đánh giá của khách hàng)

740.000

– Độ trả xoáy (Spin reversal): cao hơn
– Độ lắc lư của bóng trả sang cao hơn
– Độ chuội: rất cao
– Hỗ trợ nhiều hơn các kỹ thuật tấn công của gai dài (quẹt bóng, vẩy bóng, đẩy bóng, dúi bóng,….

Hết hàng