HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG THIÊN PHÚC MỖI NGÀY

Thiên Phúc vô cùng hạnh phúc khi mỗi ngày được đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tập tuyện và vui chơi khách hàng, với mong muốn phổ cập bộ môn bóng bàn đến với cộng đồng.