Bàn bóng bàn Leoviz Hybrid H-2

6.500.000

Bàn bóng bàn Leoviz Hybrid H-2

6.500.000