Bộ Vợt Yin-he 01B

200.000

Vợt bóng bàn Yinhe 01B dán sẳn. Vợt được dán hai mặt vợt bóng bàn hiệu 9000E của Yinhe, đây là mặt nổi tiếng rẻ tiền mà chơi được

Bộ Vợt Yin-he 01B

200.000