Cốt vợt Butterfly Timo Boll ZLC

4.500.000

Thông tin chung
Cấu tạo : 5 lớp gỗ + 2 lớp Zylon Carbon
Lực đẩy : 11.7
Độ rung: 10.8
Độ dầy : 5.5 mm
Bảng vợt : 157 x 150 mm
Trọng lượng : 86±”