Mặt vợt Donic Acuda S3

680.000

– Tốc độ: 90 Độ xoáy: 97 Kiểm soát: 70 Độ cứng : 37.5

Mặt vợt Donic Acuda S3

680.000