Mặt vợt Tibhar Evolution FXS

980.000

FX-S có xoáy nhiều hơn và tốc độ hơn FX-P

Mặt vợt Tibhar Evolution FXS

980.000