Cốt vợt Nittaku Eto Blade 2022 (Limited)

21.000.000