Cốt vợt Butterfly Viscaria

3.800.000

Cấu tạo : 5 lớp gỗ + 2 lớp Arylate Carbon
Lực đẩy : 11.8 (tốc độ)
Độ rung : 10.3 (cảm giác)
Độ dầy : 5.8 mm
Bảng vợt : 157 x 150 mm
Trọng lượng: ± 88gr”
Cốt vợt Butterfly Viscaria

3.800.000