Mặt Gai Killer

1.000.000

Mặt gai Killer – tốc độ nhanh, sức hủy diệt cao. Gai tạo hiệu ứng leo và hạ bóng khó chịu. Lớp keo từ nhà máy, gây rối khi chặn, phản công và đánh. Bóng nảy thấp, khó khăn cho đối thủ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, hiệu ứng gai và khả năng gây rối. Đối thủ sẽ khó đối phó