Gai Saviga

(1 đánh giá của khách hàng)

300.000

Tốc độ 86
Kiểm soát 77
Độ xoáy 82
Độ cứng Mềm
Trọng lượng 44g