Mặt vợt Gewo Flexxon

790.000

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: (thường/FX/soft)
Tốc độ: 117/110/105
Độ xoáy: 111/113/114
Kiểm soát: 88/94/98

Mặt vợt Gewo Flexxon

790.000