Mặt vợt Tibhar Evolution ELS

980.000

Độ xoáy: 9.9Tốc độ:8.4Kiểm soát: 8.9Độ cứng: 5.7Nhà sản xuất: TIBHAR Tibor Harangoza GmbH, CHLB Đức

Mặt vợt Tibhar Evolution ELS

980.000