Cốt vợt Tibhar CCA Unlimited

3.650.000

Thông tin chung

Loại : Off     

Tốc độ : 90        

Kiểm soát : 70

Trọng lượng :  87gr    

Cấu tạo :   7 lớp gỗ

Cốt vợt Tibhar CCA Unlimited

3.650.000