Cốt vợt Butterfly Zhang Jike Supers (Hàng nội địa)

7.500.000

– Cấu tạo : 5 lớp gỗ + 2 lớp Super Zylon Carbon
– Tốc độ : Nhanh
– Cảm giác : Trung bình
– Độ dầy : 5.6 mm
– Bảng vợt : 157 x 150 mm