Mặt vợt Andro Rasanter R47

980.000

Tốc độ : 96 Độ xoáy : 96 Kiểm soát : 68 Độ cứng : Trung bình cứng

Mặt vợt Andro Rasanter R47

980.000