Mặt vợt Andro Rasanter R50

980.000

Tốc độ : 97 Độ xoáy : 96 Kiểm soát : 67 Độ cứng : Cứng

Mặt vợt Andro Rasanter R50

980.000