Măt vợt Butterfly Dignics 64

1.850.000

Thông số mặt vợt Dignics 64 Speed 14, Spin 11, Hardness 40.

Măt vợt Butterfly Dignics 64

1.850.000