Mặt vợt Gewo Nano Flex

880.000

Có 3 phiên bản:
Gewo Nanoflex FT48: Cứng
Gewo Nanoflex FT45: Trung bình
Gewo Nanoflex FT40: Mềm

Mặt vợt Gewo Nano Flex

880.000