Cốt vợt Butterfly Zhang Jike

(1 đánh giá của khách hàng)

2.850.000

Class: OFF Speed: 91 Control: 60 Weight: 89 Plies: 5w,2a/c Thickness: 5.7″